„Téma/Projekt-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum PDF (letölthető és nyomtatható) formátumban

A csoportnapló tartalmi elemei a 20/2012.(VIII.31.) rendelet elvárásainak megfelelnek. A csoportnapló használóit minden bizonnyal kielégítik, és magas színvonalon felelnek meg a bevezetésre került pedagógus önértékelés és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, azaz a tanfelügyelet valamint a pedagógiai portfólió szakmai elvárásainak is.

A MÓD-SZER-TÁR partneróvodáinak bevonásával és a tapasztalatok folyamatos beépítésével készült óvodai csoportnaplót az ország számos önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású, magyar és nemzetiségi nevelést folytató óvodája alkalmazza. Az óvodák által kötelezően használatos dokumentum megfelel a nemzeti köznevelési törvény hatályos, fentebb már említett végrehajtási rendeletének, és összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, mely a kompetencia alapú nevelési gyakorlat elveire épül. A csoportnapló kiválóan illeszthető bármely profilt képviselő nevelési programhoz.

A dokumentum kötelező elemei:

 • Az óvoda neve, OM azonosítója és címe, a nevelés aktuális éve, a csoport megnevezése, a csoport óvodapedagógusainak és a pedagógiai munkát segítők neve, a megnyitás és lezárás helye és időpontja, az óvodavezető aláírása, az óvodai körbélyegző lenyomatának helye, a pedagógiai program neve.
 • A gyermekek neve és óvodai jele.
 • A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak.
 • A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve.
 • A napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek.
 • A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban.
 • Nevelési éven belüli időszakonként; a nevelési feladatokat, a szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban: a külső világ tevékeny megismerése, verselés-mesélés, rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; mozgás, valamint az értékeléseket/reflexiókat.
 • A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit.
 • A hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, a látogatás szempontrendszerét, a látogatás eredményét.
 • Feljegyzést a csoport életéről.

A kötelező tartalmakon túl:

 • Éves tanulási terv
 • A jogszabályi és statisztikai adatszolgáltatásokra építve tartalmaz minden olyan adatot és információt, melyek a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és az óvodavezetők munkájához elengedhetetlenül szükségesek.
 • A különböző szülői nyilatkozatokat.
 • A szülői értekezletekről készült feljegyzéseket.
 • Egyedi igény szerint a szoros számsorozást megtartva és azt folytatva – az összefűzés során – további oldalakkal / tartalmakkal történő kiegészítésre van lehetőség.

A megrendelés megítéléséhez megtekinthető a teljes tartalomjegyzék, valamint néhány kiemelt oldal:

  „Téma/Projekt-barát” óvodai csoportnapló - Bepillantó (425,9 KiB)

Az óvodai csoportnapló ára: (letölthető és nyomtatható, pdf formátumú fájl)

– 1 csoportos óvoda esetében 2.000 Ft.

– 2-3 csoportos óvoda esetében: 6.000 Ft.

– 4-8 csoportos óvoda esetében: 11.500 Ft.

– 9, vagy annál több csoportos óvoda esetében: 19.000 Ft

 • A napló megrendelhető a kitöltött megrendelő lap megküldésével (e-mailen, faxon, vagy postai úton).
 • Az óvodai csoportok számát a KIR-ben szereplő hivatalos adatoknak megfelelően kérjük jelezni.
 • A megrendeléseket 2018. július 1-től tudjuk teljesíteni. A megrendelő lapon megadott e-mail címre megküldjük a naplót és a megnyitáshoz szükséges jelszót. Megnyitás után az intézmény igényeinek megfelelő számban nyomtatható, sokszorosítható.
 • A megrendelésről átutalásos számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.
 • A számlát a KIR-ben szereplő hivatalos adatoknak (óvodai csoportok száma) megfelelően, megegyezően állítjuk ki.
 • A számla fizetési határideje: a kiállítástól számított 8 nap. (Az ettől eltérő fizetési határidő kérését, kérjük, a megrendelő lapon jelezze.)

Ajánljuk: bármilyen óvodai nevelési programmal dolgozó óvodák számára.

  „Téma/Projekt-barát” óvodai csoportnapló - Megrendelő lap (39,0 KiB)

Facebooktwittergoogle_plusby feather