Digitális eszközök alkalmazhatósága az óvodai nevelésben

Digitális okosjátékok (DIOO) a képességfejlesztés, az iskolai életmódra való sikeres felkészítés szolgálatában

Tudás alapú társadalmunkban a nélkülözhetetlen kompetenciák egyike a digitális kompetencia, a „Z-generáció” óvodai nevelésében ezért is van különös jelentősége az IKT létjogosultságának megítélésében és gyakorlatában.

A képzés segítséget nyújt az óvodapedagógia fejlesztő feladatainak digitális megvalósításához, melynek során a digitális kompetencia fejlesztése és az IKT eszközök kapcsolódási területei szoros összhangban vannak az óvodai nevelés alapfeladataival, a képességek játékos formában történő fejlesztésével.

Az egy napos intenzív képzés során az alábbi témaköröket dolgozzuk fel:

 • A digitális jövő lehetőségei az óvodában
 • A digitális ismeretszerzési folyamatok kapcsolódásai a hagyományos óvodai nevelési módszerekkel
 • Életkori sajátosságok és digitális tanulási technikák/folyamatok/lehetőségek az óvodában
  • Gyakorlatorientált képzés – képességfejlesztés digitális eszköz segítségével
  • DIOO Digitális Okos Játék Óvodásoknak –
   • az eszköz feladatsorainak megismerése, beillesztése a klasszikus óvodai nevelési módszerek eszköztárába
   • gyermekek fejlődésének nyomon követése – objektív mérőeszköz
   • személyre szabott fejlesztő program összeállítása – “minta-feladatsorok” készítése

Fejlesztési területek:

Kognitív képességek, pl.:

 • auditív és vizuális észlelés, figyelem, memória, differenciálás;
 • finommotorika;
 • logikus gondolkodás;
 • téri tájékozódás;
 • analízis-szintézis;
 • társas kapcsolatok;
 • stb.

Akiket várunk: Óvodapedagógusok és pedagógiai asszisztensek, akik érdeklődnek a digitális eszközök és a készségfejlesztés iránt, továbbá olyan nevelőtestületek, akik elkötelezettek a digitális eszközök használata iránt.

Előadó: Dr. Erdeiné Gergely Emőke óvodavezető, köznevelési szakértő

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

A képzés tervezett felépítése: 6 tanóra gyakorlat orientált képzés

Időpont: 2018.  június 5. kedd, 10.00-14.30 óra

Helyszín: 1135 Budapest, Szent László u. 8 sz. Fsz. 1.

A résztvevők a képzés akkreditációs folyamatát megelőző kipróbálásban vesznek részt, így a képzés során szerzett tapasztalataink beépítésével hozzájárulhatnak a képzési tartalom véglegesítéséhez.

A képzés résztvevői igazolást kapnak 8 óráról, – a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5.§ (3)d) szerint nem akkreditált képzésen, ahol a képzési idő, legalább az öt órát eléri

Részvételi díj: 7.500 Ft/fő, kettő vagy annál több fő jelentkezése esetén 7.000 Ft/fő. Teljes nevelőtestület jelentkezése esetén, egyedi kedvezményt biztosítunk.

  Digitális eszközök alkalmazhatósága az óvodai nevelésben - Jelentkezési lap (46,0 KiB)

A DIOO (Digitális Okos Játék Óvodásoknak) programmal részletesebben a www.dioo.hu weboldalon ismerkedhet meg. Látogasson el az oldalra, ahol bővebb tájékoztatót, videó filmeket talál a játékról.

Facebooktwittergoogle_plusby feather