Az óvodavezető jobb keze az Óvodatitkár” – Óvodatitkárok III. Országos Konferenciájának szakmai anyagai elektronikus formában

A 2018. február 23-án megrendezésre került szakmai konferenciánkon aktuális kérdésekről és feladatokban az óvodatitkároknak és az óvodavezetőknek kívántunk segítséget nyújtani. Anyagainkat azok számára ajánljuk, akik személyesen nem tudtak részt venni a konferencián.

A szakmai nap során olyan tartalmakat kívántunk bemutatni, amelyeket az óvodatitkárok munkavégzése során hasznosítani tudnak. Előadóink a területeiket jól ismerő szakemberek, akik szívesen osztották meg ismereteiket és tapasztalataikat az egyre magasabb elvárásoknak megfelelni kívánó óvodatitkár és vezető kollégákkal.

A konferencia szakmai anyagai, melyeket elektronikus formában küldünk meg (pdf,  word):

Prezentációk:

Bertók Zoltánné tanügyigazgatási szakértő: Fogódzók a nevelési év tanügyigazgatási feladatainak ellátásához

Paffériné Kovácshegyi Nóra közgazdász, gazdasági főtanácsos: Fogódzók a 2018. évi munkaügyi és gazdasági feladatokhoz

Intézményi gyakorlatok bemutatása:

Mártonné Ruzsák Tímea óvodatitkár, Brunszvik Teréz Budavári Óvodák – Lázár Pálné munkaügyi előadó, Budavári GAMESZ: Intézményi jó gyakorlat I. – Óvodatitkári feladatok ellátása a munkahelyi és munkaköri kapcsolatok hálójában

Aranyosiné Korbács Krisztina óvodatitkár és Szegediné Török Tünde óvodavezető, Kispesti Zöld Ágacska Óvoda: Intézményi jó gyakorlat II. – Óvodatitkári feladatok ellátása a munkahelyi és munkaköri kapcsolatok hálójában

Kapcsolódó szakmai anyagok:

Irattári terv; Óvodatitkári munkaköri leírás; Kötelező és opcionális szabályzatok, nyomtatványok és dokumentációk a költségvetési szervként – a települési vagy nemzetiségi önkormányzati fenntartásban – működő óvodák, továbbá az óvodai feladatot ellátó gyógypedagógiai intézmények számára;

A szakmai anyagok ára: bruttó 4.000 Ft

  Az óvodavezető jobb keze az Óvodatitkár – Jelentkezési lap (40,0 KiB)

Facebooktwittergoogle_plusby feather