Vezetői pályázat elkészítése összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal című szakmai napunk anyagai

(Vezetői csomag) megrendelhetők.

A program 2018. február 16-án került megrendezésre. A szakmai anyagokat azoknak ajánljuk, akik nem tudtak személyesen részt venni a programon.

Szakmai napunkon hathatós támogatást kívántunk nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégának. elsősorban azokat a kollégákat vártuk akik arra a kérdésre, hogy „akarok-e vezető lenni?”, igennel válaszoltak, és azt is megállapították, hogy a pályázati kiírásban szereplő minden feltételnek megfelelnek. Mellettük azonban részt vettek még bizonytalankodók, illetve voltak akik tájékozódni jöttek, vagy időben szeretnének felkészülni, mivel konkrét pályázatíró szándékuk csak az elkövetkezendő évben lesz esedékes.  Többségben azonban mégis azok voltak jelen, akik számára a következő lépés az „új” elvárás szerinti, tartalmi és formai szempontból is hibátlan pályázat elkészítése és benyújtása a cél. Szakmai napunkon ebben kívántunk hathatós támogatást nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégának.

Szakmai napunk során az alábbi tartalmak kerültek kibontásra:

 • Az intézmény vezetése szakma, hogyan lehetek jó szakemberként vezető?
 • A vezetői kompetenciák
 • A pályázati rendszer jogszabályi háttere: A vezető kiválasztásának speciális szabályai
 • A vezetői pályázat / vezetési program jogszabály által előírt szakmai háttere
 • Intézmény specifikus önértékelési kézikönyv áttekintése “vezetői szemüvegen át”
 • A 20 (8 pedagógus, 5 vezetői, 7 intézményi) kompetencia/értékelési terület ismeretének szükségszerűsége
 • Az önértékelések eredményei és a vezetői pályázat/vezetési program tartalmi és formai kapcsolódásai
 • Valós intézményi dokumentumok megtekintése → konkrét tartalmak beillesztési lehetőségei a pályázatba/vezetői programba
 • A vezetői pályázat/vezetési program javasolt tartalma és formája (példa/”minta bemutatása)
  • A szakmai életút bemutatása és értékelése során a vezetői alkalmasság meggyőző bemutatása
  • Vezetői és intézményi jövőkép → egy javasolt jövőkép alkotó technika bemutatása
  • A vezetési program tartalmi elemeinek koherenciája a vezetői és intézményi önértékelés önfejlődési / intézkedési terveivel

 • Ellenőrző kérdések a vezetői pályázat/vezetési program benyújtása előtt:

 • Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
 • Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
 • A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra?
 • A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív gondolkodás, tervezés?
 • Hogyan tervezi a kollégákkal való együttműködést?
 • Hogyan, milyen témákban jelöli meg erősségeit az intézményvezető?
 • Hogyan látja a programban vezetői fejlődésének lehetőségeit?
 • Hogyan jelenik meg a vezetői programban a nevelés tanulás eredményességének biztosítása?
 • Hogyan jelenik meg a programban a gyermekek/tanulók intézményen belüli és az intézményen kívüli foglalkoztatása?
 • Milyen szerepet kap a programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás?
 • Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók nevelése, tanítása a programban?

Előadók voltak: Lendvai Lászlóné köznevelési szakértő/intézményfejlesztő, minősítő és tanfelügyelő szakértői tréner, és Bertók Zoltánné köznevelési szakértő, nyugalmazott főtanácsos

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

A vezetői pályázat elkészítését támogató szakmai csomag tartalma:

 • A Vezetői csomag használatát támogató videó üzenet

 • A pályázati rendszer jogszabályi háttere (ppt)
 • Vezetői pályázat szakmai elvárásai (ppt)
 • Kompetencia és értékelési területek röviden (3 db Word dok.)
 • Intézmény specifikus önértékelési kézikönyv vezetői pályázathoz rendelhető tartalmak kiemelésével: “vezetői szemüvegen át” (1 db PDF dok.)
 • Önértékelési jegyzőkönyv sablonok (3 db orientáló Word dok.)
 • Intézményi jó gyakorlat (3 db PDF dok.)
 • Vezetési program sablon (1 db Word dok.)
 • Vezetői pályázat/Vezetési program “jó gyakorlat” példa – sablon (1 db Word dok.)

Amit ígérünk: A Vezetői csomag tartalmainak tanulmányozását követően a Vezetői pályázat/Vezetési program “jó gyakorlat” példa – sablon útmutatásai alapján a felhasználó minden bizonnyal hathatós segítséget kap az elvárások szerinti vezetői pályázatának elkészítéséhez.

Akik személyesen nem tudtak részt venni (02.16-án) a rendezvényen, de a szakmai anyagokra igényt tartanak, megrendelés esetén elektronikus formában tudjuk biztosítani azokat.

  Vezetői pályázat elkészítése - Megrendelő lap (49,5 KiB)

A segédanyag-csomag ára: bruttó 6.000 Ft.

Facebooktwittergoogle_plusby feather