Minőséggondozó Kézikönyv – Öt évre szóló Önértékelési Program – Adaptálható segédanyag

Megrendelhető

Az intézmények kötelező dokumentumainak köre 2015-től bővült az Önértékelési programmal, azonban az alapul szolgáló önértékelési kézikönyvek változása miatt több ponton is szükségessé vált a módosítás.

A segédanyag adaptációjával – az intézményi sajátosságokat is figyelembe véve – könnyen elkészíthető, vagy módosítható a jogszabályi elvárásoknak magas színvonalon megfelelő óvodai szabályozó dokumentum, melyben új elemként helyet kapott a 2017. szeptember 1-től szintén kötelező Értékelési szabályzat is.

Különösebb nehézség nélkül segédanyagunk az iskolák számára is jól használható alap lehet az önértékelési program elkészítéséhez, vagy aktuális módosításához.

Intézménytípustól független elvárás: „Az öt évre szóló önértékelési programban az intézményvezető meghatározza az önértékelési munka célját, elvárt eredményeit, a megvalósításhoz szükséges feladatokat, azok ütemezését és a szükséges emberi és egyéb erőforrásokat. Kijelöli az önértékelést támogató munkacsoport tagjait, meghatározza, hogy melyek az intézményvezető, melyek az önértékelést támogató munkacsoport által végzendő feladatok, illetve mely feladatokba milyen feltételek és eljárásrend szerint vonhatók be további kollégák. az előkészítésre (tervezés, tájékoztatás, általános elvárások intézményi értelmezése), a megvalósításra (tevékenység-/foglalkozáslátogatások, interjúk, kérdőíves felmérések szervezésére és lebonyolítására), valamint az önértékelés értékelésére, minőségbiztosítására vonatkozó eljárásrendeket, általános szabályokat.

Az önértékelési program elkészítésekor figyelembe kell venni a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet intézményi önértékelésre vonatkozó előírásait”

Az adaptálható dokumentum II. fejezetében részletesen szabályozásra került tartalom a Teljesítményértékelés – A pedagógusok és a munkájukat segítők értékelése, a differenciált bérkifizetés alapjául is szolgáló és kötelezően alkalmazandó értékelési rendszer, szabályzat.

Az intézményi sajátosságok beépítését és a megvalósítás lehetséges változatait módszertani ajánlásokkal segítjük, melyeket a Word formátumban elérhető segédanyagban piros színnel emeltünk ki, mely útmutatás természetesen törölhető.

A dokumentum mellékletei a saját intézményi elvárások és gyakorlat függvényében változtathatók.

Az adaptálható önértékelési program részletes tartalomjegyzéke:

  Önértékelési program - Tartalomjegyzék (561,3 KiB)

Amit ígérünk: Az óvodák számára kínált adaptálható dokumentum alkalmas arra, hogy hatékonyan segítse az intézmények Önértékelési programjainak és Értékelési szabályzatának elkészítését, hozzájárulva ezzel az önértékelés bevezetéséhez, az eddigi tapasztalatok beépítéséhez, a rendszer szakszerű működtetéséhez és időarányos lebonyolításához.

Akiknek ajánljuk: Bármely intézmény fenntartó által működő óvodáknak, valamint – jól használható alapként – más típusú közoktatási intézményeknek.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő, tanfelügyelő/minősítő tréner

  Önértékelési program - Megrendelő lap (33,0 KiB)

Az adaptálható önértékelési program ára: bruttó 10.000 Ft

A megrendeléseket a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.

A megrendelésről átutalásos számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.