Előtérben a korszerű gyermekvédelem – Műhely konferencia

melynek célja olyan ismeretek nyújtása és készségek formálása, amely lehetővé teszi a gyermekvédelem rendszerszintű áttekintését, valamint hatékony együttműködésre és segítő-támogató kapcsolat működtetésére ösztönöz.

Az utóbbi évek feladatokkal túltarkított hétköznapjaiban mintha éppen azon területek irányába tompulna a fény, amelyeket a közoktatás átalakításának reményében javítani, fejleszteni kellene. A gyermekek mindenek feletti érdekének megfelelő képviselete számos esetben és okok miatt, egyre gyakrabban ütközhet különböző akadályokba.  

Mondhatnánk, félő hogy a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyermeket is.

Műhelykonferenciánk résztvevői a téma iránt mélyen elkötelezett előadó által közvetített, valamint interaktív percek során az egymástól kapott információk birtokában az olykor tanácstalan vagy kevésbé tájékozott pedagógusok minden bizonnyal könnyebben tudják majd kezelni óvodáikban a gyermekvédelmi eseteket, helyzeteket.

Amit ígérünk

A konferencia „kulcsai”: törvényesség, jogok és kötelezettségek, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, bántalmazás, elhanyagolás, családsegítés-támogatás, együttes nevelés, jelzőrendszer

A konferencia tartalmai:

  • Az óvodapedagógus kötelessége – gyermekvédelmi szempontból – a köznevelési és a gyermekvédelmi törvény tükrében
  • A gyermekvédelem alapfogalmainak értelmezése
  • Szülői jogok érvényesítésének segítése, kötelességeik teljesítésének támogatása
  • A gyermek és családjának támogató segítése
  • Gyakorlati tapasztalatok és „jó gyakorlat”- példák

A konferencia résztvevői számára műhelykonferencia napló áll majd rendelkezésre, melyben folyamatosan rögzíthetik feljegyzéseiket és tapasztalataikat, valamint javasolt vagy valós, saját intézményi megoldásaikat. A segédanyag a vonatkozó jogszabályok gyűjteményét, valamint a gyermekvédelmi tevékenységgel összefüggő, adaptálható mintadokumentumokat is tartalmazza.

Akiket várunk: gyermekvédelmi feladatok koordinálásával megbízott felelősöket, óvodavezetőket, és minden óvodapedagógust és segítőiket

A résztvevők műhelykonferencia naplót kapnak nyomtatott és elektronikus formában, valamint az előadás prezentációját.

Időpont: 2017. január 23. 10.00-15.00 óra

Előadó: Kissné dr. Korbuly Katalin ny. tanszékvezető, főiskolai docens, Debreceni Egyetem

Szakmai vezető/előadó: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

Részvételi díj: 7.500 Ft/fő, illetve 3 vagy annál több jelentkező esetén 6.500 Ft/fő (egy intézményből)

  Előtérben a korszerű gyermekvédelem - Jelentkezési lap (43,5 KiB)

Helyszín: LURDY HÁZ Konferencia- és Rendezvény Központ, 1097 Budapest, Könyves K. Krt. 12-14. I. em

Facebooktwittergoogle_plusby feather