„Az óvodavezető jobb keze az Óvodatitkár” – Óvodatitkárok III. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban

Szakmai konferenciánkon aktuális kérdésekről és feladatokról az óvodatitkároknak és az óvodavezetőknek kívánunk segítséget nyújtani.

A szakmai nap során bemutattunk olyan elvárt kompetenciákat, amelyekre az óvodatitkárnak – aki szinte valamennyi partnerrel valamilyen módon kapcsolatba kerül – feltétlenül szüksége van.

2018-ban már harmadszor találkozhatnak nívós szakmai rendezvényen az ország számos szegletének óvodáiból érkező óvodatitkárok. Ők azok a munkatársak, akiket nélkülözve nagyon nehéz helyzetben van számos óvodavezető és nevelőközösség, illetve, akik az óvodavezető “jobb kezeként” hidat képeznek a munkacélok és feladatok eredményes megvalósítása között. Ők azok, akik először találkoznak az óvodában hivatalos ügyet elintézni akarókkal, a havonta étkezést igénylő és egyéb ügyeket intéző szülőkkel, és naponta több ízben a kollégákkal. Ők azok, akik a külvilág felé telefonon és interneten is a leggyakrabban közvetítik óvodájuk arculatát és szellemiségét.

A konferencia szakmai tartalmait az elmúlt évben megrendezett konferencián résztvevők, valamint a MÓD-SZER-TÁR-ba eljuttatott igények alapján állítottuk össze abban a reményben, hogy ezúttal is tartalmas, a napi munkafeladatok megoldását hatékonyan támogató ismeretekkel, módszerekkel és eszközökkel gazdagodhatnak a résztvevő óvodatitkárok és vezetőik.

Ahhoz, hogy az elvárt óvodatitkári kompetenciák a magas elvárásoknak megfelelően működjenek, a területet jól ismerő szakemberek és pszichológus nyújtanak hathatós segítséget.

Célunk, hogy:

  • fogódzókat nyújtsunk a nevelési év tanügyigazgatási feladatainak ellátásához,
  • fogódzókat nyújtsunk a 2018. évi munkaügyi és gazdasági feladatokhoz,
  • a munkahelyen és a magánéletben is egyaránt hasznosítható támogatást nyújtsunk a téma kiváló szakembere által a mentálhigiénében, a kapcsolatok kezelésében, az önértékelés megfelelő alakításában, valamint a változások kezelésében,
  • betekintést nyújtsunk két intézmény hétköznapi gyakorlatába, bemutatva munkájuk és kapcsolataik örömeit és gondjaikat, esetleges problémáikat és azok megoldásainak eredményeit.

Részletes program

10:00 – 10:15

Köszöntő, a konferencia megnyitása

Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő, a MÓD-SZER-TÁR szakmai vezetője

10:15 – 11:00

Fogódzók a nevelési év tanügyigazgatási feladatainak ellátásához

Bertók Zoltánné tanügyigazgatási szakértő

11:00 – 12:00

Fogódzók a 2018. évi munkaügyi és gazdasági feladatokhoz

Paffériné Kovácshegyi Nóra közgazdász, gazdasági főtanácsos

12:00 – 12:30

Intézményi jó gyakorlat I. – Óvodatitkári feladatok ellátása a munkahelyi és munkaköri kapcsolatok hálójában

Mártonné Ruzsák Tímea óvodatitkár, Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

Lázár Pálné munkaügyi előadó, Budavári GAMESZ

12:30 – 13:30 Szünet

13:30 – 14:15

Intézményi jó gyakorlat II. – Óvodatitkári feladatok ellátása a munkahelyi és munkaköri kapcsolatok hálójában

Aranyosiné Korbács Krisztina óvodatitkár és Szegediné Török Tünde óvodavezető, Kispesti Zöld Ágacska Óvoda

14:15 – 15:15

Kapcsolatgenerátor – módszerek a minőségi munka érdekében

dr. Szarka Emese oktató, kutató, coach és videotréner

15:15 – 15:30

A konferencia zárása, tombolahúzás

Moderátor és szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

Időpont: 2018. február 23., péntek 10:00-15:30 óra

  Az óvodavezető jobb keze az Óvodatitkár – Jelentkezési lap (40,0 KiB)

Akiket várunk: óvodatitkárokat, óvodavezetőket és érdeklődő kollégákat

Helyszín: LURDY HÁZ Konferencia- és Rendezvény Központ, 1097 Budapest, Könyves K. Krt. 12-14. I. em

Részvételi díja: 8.000 Ft/fő (amennyiben egy intézményből 3 fő jelentkezik, a 3. fő 50% kedvezménnyel, vagyis 4.000 Ft/fő részvételi díjért vehet részt a konferencián, így a három fő számára összesen 20.000 Ft-ot számlázunk). A nagyobb intézményeknek szeretnénk kedvezni, hogy minél több kolléga részt vehessen a rendezvényen.

A résztvevőknek e-mailen megküldjük az előadások prezentációit, valamint a kapcsolódó szakmai anyagokat.

Facebooktwittergoogle_plusby feather