Pedagógus etikai kódex

Egyebek

kodexA Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe 2015. november 14-én lépett hatályba.

http://www.nemzetipedkar.hu/ honlapjáról Tudástér menüpontban a Hatályos dokumentumok NPK Etikai Kódex – Hatályos 2015. nov. 14. címen érhető el, vagy ide kattintva:

http://www.nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2015/11/NPK-Etikai-K%C3%B3dex-Hat%C3%A1lyos-2015.-nov.-14..pdf

  • “A Kódex a pedagógus szakma hivatáserkölcsi szabályainak gyűjteménye, s mint ilyen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése alkalmazása tekintetében munkavégzésre vonatkozó egyéb szakmai szabálynak minősül”
  • “A Kódex érvényességi köre kiterjed minden – a nemzeti köznevelési törvény hatálya alá tartozó – olyan pedagógusra, akit állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben pedagógus munkakörbe történő kinevezéssel foglalkoztatnak. A Kódex személyi hatályát illetően további rendelkezéseket jogszabály határozhat meg.”

Letölthető pdf: 

  A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR ETIKAI KÓDEXE (585,4 KiB)