Aktuális – jogszabályok – rendeletek

Egy csokorba gyűjtöttük a megjelent és életbe lépett törvényeket, kormányrendeleteket.

 

 

 

 • 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2015. évi 6. szám, 2015. január 28.

 • 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelete a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Magyar Közlöny 2015. évi 5. szám, 2015. január 22.

 

 • 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 189. szám, 2014. december 31.

 

 • 365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2014. 187. szám, 2014. december 30.

 • 2014. évi CV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 186. szám, 2014. december 30.

 • 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Magyar Közlöny 2014. évi 185. szám, 2014. december 29.

 

 • 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 185. szám, 2014. december 29.

 • 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Magyar Közlöny 2014. évi 184. szám, 2014. december 29.

 • 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

Magyar Közlöny 2014. évi 184. szám, 2014. december 29.

 • 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

(A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása)

Magyar Közlöny 2014. évi 149. szám, 2014. november 3.

 • 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 145. szám,2014. október 27.

 • 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 61. szám, 2014. április 30.

 • 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 60. szám, 2014. április 29.

 • 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a Pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Magyar Közlöny 2013. évi 32. szám, 2013. február 26.

 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Magyar Közlöny 2013. évi 15. szám, 2013. január 30.

 • 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2014. évi 43. szám, 2014. március 25.

 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Magyar Közlöny 2014. évi 37. szám, 2014. március 12.

 • 353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 164. szám, 2013. október 4.

 • 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg
  Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 160. szám, 2013. szeptember 30.

 • 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Magyar Közlöny 2013. évi 143. szám, 2013. augusztus 30.

 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 143. szám, 2013. augusztus 30.

 • 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési megállapodásról

Magyar Közlöny 2013. évi 141. szám, 2013. augusztus 28.

 • 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

Magyar Közlöny 2013. évi 141. szám, 2013. augusztus 28.

 • 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Magyar Közlöny 2013. évi 133.szám, 2013. augusztus 9.

 • 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet A 2013/2014. tanév rendjéről

Magyar Közlöny, 2013. évi 115. szám, 2013. július 4. 

 • 2013. évi LV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosít

Magyar Közlöny, 2013. évi 73. szám, 2013. május 9. 

 • 121/2013.(IV. 26.) Korm. rendelet Az Oktatási Hivatalról
Magyar Közlöny, 2013. évi 70. szám, 2013. április 26.
 • A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről 

Magyar Közlöny, 2013. évi 58. szám, 2013. április 5.

 • 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Magyar Közlöny, 2013. évi 53. szám, 2013. március 29.

 • 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Magyar Közlöny, 2013. évi 53. szám, 2013. március 29.

 • 2/2013. (III. 28.) NGM rendelet    A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Magyar Közlöny, 2013. évi 52. szám, 2013. március 28.

 • Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny, 2013. évi 48. szám, 2013. március 22.

 • 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Magyar Közlöny, 2013. évi 47. szám, 2013. március 21.

 • 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Magyar Közlöny, 2013. évi 35. szám, 2013. március 1.

 • 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Magyar Közlöny, 2013. évi 34. szám, 2013. február 28.

 • 5/2013. (II. 26.) EMMI rendelet    A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Magyar közlöny, 2013. évi 32. szám, 2013. február 26.

 • 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet A két tanítási nyelvu iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Magyar Közlöny, 2013. évi 6. szám, 2013. január 11.

 • 2012. évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 180. szám, 2012. december 27.

 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Magyar Közlöny, 2012. évi 177. szám, 2012. december 21.

 • 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 171. szám, 2012. december 17.

 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Magyar Közlöny, 2012. évi 167. szám, 2012. december 12.

 • 2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

Magyar Közlöny, 2012. évi 164. szám, 2012. december 7.

 • 46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 162. szám, 2012. december 5.

 • 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Magyar Közlöny, 2012.évi 158. szám, 2012. november 28.

 • 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 151. szám, 2012. november 14.

 • 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 150. szám, 2012. november 13.

 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 132. szám, 2012. október 8.

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 115. szám, 2012. augusztus 31.

 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 112. szám., 2012. augusztus 28.

 • 2012. évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 99. szám, 2012. július 24.

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Magyar Közlöny, 2011. évi 162. szám, 2011. december 29.

 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

Magyar Közlöny, 2012. évi 74. szám, 2012. június 19.

 • 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről

Magyar Közlöny, 2011. évi 160. szám, 2011. december 27.

Magyar Közlöny:  www.magyarkozlony.hu

facebooktwittergoogle_plusby feather

Leave a Reply